Ustanovitev PD Naveza

Planinsko društvo NAVEZA je bilo ustanovljeno 5. julija 2008 na pobudo posameznih aktivnih planincev, ki so bili vključeni v razna planinska društva v okolici Ptuja in širše po Sloveniji. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da poveže ljudi, ki jim je mar rekreacija, uživanje v neokrnjeni naravi, spoznavanje naše prelepe Slovenije, njenih gorskih lepot ter ostale Evrope, druženje pod vodstvom izkušenih vodnikov PZS z dolgo dobo planinskega staža in znanja.

 


Program društva temelji predvsem na petih osnovnih izhodiščnih točkah:

1. Rekreacija

2. Pohodništvo

3. Gorništvo

4. Izobraževanje in vzgoja mladih

5. Sodelovanje s sorodnimi društvi

Trenutno je v društvo včlanjenih preko 110 planink in planincev. Največ jih je z domače občine, kar nekaj članov pa prihaja tudi iz drugih koncev Slovenije. Imamo pet vodnikov z mednarodno licenco, dva markacista, ter pet varuhov gorske narave. Vodstvo PD Naveza se zaveda, da brez strokovnega kadra (vodnikov, markacistov, varuhov gorske narave, mentorjev mladinskih skupin,…) ni uspešnega dela v planinskih organizacijah, zato veliko pozornost namenjamo izobraževanju novih kadrov, kot tudi obstoječih. Uspešno sodelujemo tudi z Osnovno šolo Sela, kjer naše najmlajše planince izobražujemo, da bodo nekoč postali pravi vzorni planinci, ter morebiti nadaljevali z našim delom.

Čeprav smo še mlado društvo, smo dosegli že marsikaj. Članstvo se nam od ustanovitve nenehno povečuje, uspešno sodelujemo z drugimi planinskimi društvi, skrbimo za preko 45 kilometrov planinskih poti, povečujemo strokoven kader,… Leta 2007 pa se je skupini naših vodnik uresničila dolgoletna želja in so tako osvojili 3798 metrov visok Grossglockner, ki pa je bil preizkus in priprava za še višjo goro. 26.06.2008 jim je namreč uspel vzpon na Mont Blanc, 4810 metrov visoko »Belo goro«. Planinsko društvo Naveza ima dolgoročne načrte in vizijo, gledamo daleč naprej, zato še naših ciljev in želja ni konec.

Vse planinke in planince vabimo, da se nam pridružite, ter nam pomagate pisati zgodbo tega društva. Le s skupnimi močmi lahko uresničimo naše želje in cilje, ter s tem naredimo nekaj za svojo dušo in telo.

Danilo Milošič

Predsednik PD Naveza