Vodniki PD Naveza

V našem planinskem društvu od vsega začetka deluje tudi vodniški odsek, v skladu s statutom društva in svojimi lastnimi pravili o vodenju in organiziranju izletniške dejavnosti. Vodniki organizirajo planinske izlete in srečanja ter skrbijo za varnost planincev v gorah. Vodniško znanje so si vodniki pridobili s šolanjem, ki mu na koncu sledi praktični izpit.

Po uspešno opravljenem praktičnem izpitu vodnik pridobi licenco A (lahke kopne ture), B (zahtevne kopne ture), D (zimske ture), itd. Licenco mora vodnik obnavljati vsaka tri leta.

Vodniki PD Naveza:

Polona Vindiš, načelnica vodniške komisije

Kategorije: A, B

GSM: 031 744 731


Danilo Milošič

Kategorije: A, B, D

GSM: 041 588 261

Danilo Milošič

 


 


 

 


 

 

Marko Vinko

Kategorije: A

GSM: 031 237 626

 Marko Vinko


 

 

 

 

 

 

 

Mateja Drev

Kategorije: A

GSM: 031 620 251

 

 


 

 

 

 

 

Ignac Topolovec  
Kategorije: A, B

GSM: 031 620 779